<!--:nl-->Kwaliteit, staat bij TMC Administratie & Consultancy voorop!<!--:--><!--:en-->Quality is priority to TMC Accounting & Consulting!<!--:-->

 

                              Belasting aangiften                             

 

De belastingregels zijn met regelmaat aan wijzigingen onderhevig, waardoor de meeste van onze klanten ervoor kiezen om dit zonder meer aan ons uit te besteden.

Wij kunnen u assisteren met het samenstellen en opmaken van onder andere de volgende belastingaangifte(n):

Omzetbelasting: digitale aangifte(n) maand-, kwartaal- of jaar, evt. suppletie aangifte OB, fiscale eenheid, e.d.
Intracommunautaire leveringen en/of diensten *: digitale maand-, kwartaal- of jaaraangifte(n) ICL (goederen) en ICP (diensten)
Loonheffing / Loonbelasting: digitale maandaangifte(n)
Vennootschapsbelasting: digitale aangifte jaaraangifte(n), al dan niet fiscale eenheid, digitale aangifte schatting besloten vennootschap, e.d.

Inkomstenbelasting 1: digitale jaaraangifte particulieren, digitale aangifte voor IB ondernemers op grond van de door u goedgekeurde jaarrekening, digitale aangifte schatting ondernemers, enz.
Inkomstenbelasting 2: Uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet voor 1 april binnen zijn bij de Belastingdienst.
Op grond van de door u aangeleverde of toegezonden stukken (zie hieronder *) kunnen wij vervolgens uw (concept) aangifte inkomstenbelasting opmaken.

* Aan de hand van ondermeer: jaaropgave(n) van uw inkomen en/of evt. overzicht uitkering(en), jaaroverzichten van uw bank- en/of spaarrekeningen, aandelenjaaroverzichten, WOZ waarde eigen woning, hypotheekoverzichten, etc.

 

                                Belastingadviezen                             

 

Wij assisteren en begeleiden u in de communicatie met de Belastingdienst.

Naast de standaard belastingaangiften assisteren bij het invullen van verschillende formulieren van de Belastingdienst, zoals opgaaf startende onderneming, aanmelding werkgever voor de loonheffingen, VAR verklaring, aanvraag fiscale eenheid voor de omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting, e.d.

Invullen van CBS periodieke statistiek aangiften.

Overige communicatie met de Belastingdienst, zoals opmaken van bezwaarschriften en overige correspondentie.

Fiscaal klankbord: zijn uw fiscale vragen meer dan standaard, dan bieden wij de mogelijkheid dit voor te leggen aan een gespecialiseerde fiscaal jurist. Bijvoorbeeld ten aanzien van de nieuwe regels van de Belastingdienst, fiscale structuur van een of meerdere besloten vennootschappen, inbreng van uw IB onderneming of juist niet, diverse mogelijkheden voor de DGA, pensioen in eigen beheer, enz.