<!--:nl-->Kwaliteit, staat bij TMC Administratie & Consultancy voorop!<!--:--><!--:en-->Quality is priority to TMC Accounting & Consulting!<!--:-->

                              TMC Online Salaris                             

 
TMC Online Salaris: eenvoudig in gebruik, alle looninformatie snel en digitaal beschikbaar

Wij zorgen voor een snelle administratieve afwikkeling van uw periodieke (maand/jaar) salarisadministratie, waar onder:

Allereerst de basisinrichting van uw loon/salarisadministratie bij ons kantoor, specifiek ingesteld voor uw bedrijf, risicogroep van de Belastingdienst, indeling WGA premie, pensioenen, spaarloon, reiskostenvergoeding woon/werk, enz.
Invoer stamgegevens van uw personeelsleden, in dienst c.q. uit dienst, tussentijdse salaris- of adreswijzigingen.

Periodieke loonjournaalposten genereren en aansluitend inboeken in uw financiële administratie.
Berekenen van bruto en/of netto lonen.
Assistentie bij opstellen arbeidsovereenkomst, b.v. voor bepaalde- of onbepaalde tijd, oproepkracht, stagiair, e.d.
Berekening vakantiegeld en/of bijzondere beloningen (bonus, 13e maand of uit dienst vergoeding).

TMC Online Salaris

TMC Online Salaris
Werkgever: online inzicht in de maandelijkse salarisoverzichten van uw personeel, alsook de maandelijkse aangiften loonheffingen inclusief betalingskenmerk voor de Belastingdienst.
Werknemer: kan iedere maand zijn/haar salarisopgave zelf online inzien en indien nodig uitprinten, na afloop van het kalenderjaar de jaarloonopgave inzien c.q. uitprinten.

Besparing van tijd, 24/7 inzicht in uw digitale salarisadministratie *
Standaard via uw PC of gewoon met de App * (Android of iOS) via ’n smartphone of tablet de loongegevens kunnen inzien.