<!--:nl-->Kwaliteit, staat bij TMC Administratie & Consultancy voorop!<!--:--><!--:en-->Quality is priority to TMC Accounting & Consulting!<!--:-->

 

Onze voornamelijk financieel administratieve & fiscale werkzaamheden voeren wij uit door middel van aaneengesloten (bijna) volledig geautomatiseerde processen. Hierdoor creëren wij een zo efficiënt- en kwalitatief mogelijke verwerking.

Het is ons streven dat de financieel administratieve data, eenmaal ingevoerd, in de meeste gevallen niet nogmaals behoeft te worden ingevoerd. Eenmaal ingevoerd kunnen wij de beschikbare cijfers met enkele handelingen in aangesloten software verder gebruiken, waar nodig nog aanvullen, e.d.

Wij gebruiken hiervoor o.a. de business software van AccountView, met hieraan gekoppeld de professionele software van Elsevier Fiscaal en uiteraard verschillende software voor de rapportage aan onze klanten, de belastingdienst, Kamer van Koophandel, e.d.

                               Tussentijdse cijfers                             

Wanneer u als ondernemer voor uzelf, of voor de bank of voor het verkrijgen van een financiering tussentijdse cijfers nodig zou hebben, dan kunnen wij u daar bij van dienst zijn.

De in het tussentijdse rapport aanwezige managementinformatie en de cijfermatige overzichten geven u een duidelijke beeld op die momenten, dat u dat zou willen hebben of gewoon nodig heeft voor uw financiele instanties.

Het geeft ook de mogelijkheid om, indien noodzakelijk, gedurende het lopende boekjaar nog bij te sturen in uw onderneming.

Vanaf een abonnement op een kijkversie van internetboekhouden TMC (v.a. € 10,00 per maand, excl. Btw) kunt u online 7 dagen per week het verloop van uw tussentijdse cijfers ook al volgen. Voor meer informatie: zie online boekhouden (in de bovenbalk).

                                Jaarrekeningen                             

Onze jaarrekening rapporten kunnen worden opgemaakt voor de Eenmanszaak, Vennootschap onder firma (Vof), Besloten Vennootschap (BV), Stichting en voor de Publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel (KvK). Al deze rapportmodellen voldoen aan de wettelijke vereisten van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is de afsluiting van het financiële boekjaar van een onderneming en geeft een jaarlijks (standaard) overzicht van de financiële situatie van een bedrijf.
De jaarrekening bestaat onder andere uit: balans per 31 december (standaard), winst- en verliesrekening (ook wel genoemd de resultatenrekening), toelichting op de jaarrekening en toelichting op de winst- en verliesrekening en bijlage(n) van ondermeer: een jaaroverzicht van de vaste activa, jaaropstelling omzetbelasting, e.d.

Uiteraard worden nog meer overzichten en/of specificaties toegevoegd in het geval dat uw onderneming gevoerd wordt in de vorm van een besloten vennootschap.

Ook assisteren wij u, na uw akkoord, om de verplichte (beperkte) jaarrekening van uw BV te deponeren bij de Kamer van Koophandel.